Annonser

Skriv utSkriv ut

Gulatinget


GPS koordinater
Breddegrad: 60.968879680
Lengdegrad: 5.1216030120
Fasilitetar

Generelle fasiliteter

Parkeringsplass, wc


Kontakt
Adresse:
5966 Eivindvik

Telefon0047 57 78 20 06
E-postespen.selvik@gulen.kommune.no
Webwww.gulatinget.no


Beskrivelse
Gulatinget danna utgangspunkt for at Noreg vart ein demokratisk
rettsstat med eit styresett basert på representative samlingar.
Bønder frå heile kysten samla seg i Gulen for å utforme
lover og avseie dommar i saker - i direkte forhandling med
kongen. Gulatingslova la grunnlaget for at Noreg vart eit samfunn
basert på lov og rett. Samstundes gav tinget oss vårt første
organiserte sjøbaserte forsvar med skipinga av Leidangen.
Tingsamlinga på Gulatinget varte i meir enn 400 år. Tusenårsstaden Gulatinget er ein moderne tingstad, med
kraftfulle uttrykk, passande for ei ny tid.På tusenårstaden kan
folk på ny kome saman og drøfte aktuelle saker som dei er opptekne av. Gulatinget handlar om å løyse konfliktar gjennom forhandlingar og dialog
Vi oppmodar deg til å legge turen til Tusenårsstaden Gulatinget. Her finn du ein vakker park som innbyr både til ettertanke, til læring og til aktivitet - tett på kunst, kultur og natur. Han er einmøteplass for store og små og ein arena for leik, utfalding og kulturelle opplevingar. Han kan og vere ei verdig ramme rundt viktige hendingar i livet ditt. Tusenårsstaden Gulatinget er open for alle typar arrangement, og vert brukt av arrangørar til konsertar, teater, leirer, vigsel, utfluktar, samlingar, m.m. Alle lag, organisasjonar, arrangørar og einskildpersonar er velkomne til å ta Tusenårsstaden Gulatinget i bruk til ulike typar arrangement. Arenaen er velegna til plasskrevjande arrangement med flott natur omkring og har alt du treng for ei vellukka tilstelling. Ta kontakt dersom du planlegg arrangement og vi hjelper deg vidare.
Se også
Vikingtiden (Fjord Norway)

Kontaktinformasjon

Visit FjordKysten AS
Strandgata 30
6900 Florø
E-mail: mail@fjordkysten.no

Tilsette i Visit FjordKysten

Sunnfjord Næringsutvikling
PB 133
6801 Førde
E-mail: post@sunnfjord.no

Tilsette i Sunnfjord Næringsutvikling

Turistinformasjon

Flora Turistinformasjon: +47 57 74 30 00

Førde Turistinformasjon: +47 57 72 19 59

Jølster Turistinformasjon: +47 57 72 85 88

Kalvåg Turistinformasjon: +47 48 14 04 88

Svelgen Turistinformasjon: +47 917 41 562

Gulen, Solund, Hyllestad, Fjaler og Askvoll: +47 57 73 90 20

 

Sunnfjord og FjordKysten